Home   Voorwaarden   Tips & Informatie   !!!Borduurvoorbeelden!!!   Links   Kleurenkaarten   test  
 
 

Download algemene voorwaarden

1. De Fourniturenshop streeft er naar de door uw bestelde artikelen binnen 7 werkdagen te leveren. De Fourniturenshop is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig kunnen leveren van de door uw bestelde artikelen.

2. Mocht De Fourniturenshop een besteld artikel niet op voorraad hebben of niet kunnen leveren laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.

3. De goederen kunnen worden afgehaald, dit alleen op afspraak

4. Voor bestellingen onder de € 75,00 berekenen wij € 6,75 verzendkosten.

5. De bestellingen boven de € 75,00 worden kosteloos verzonden.

6. Indien een bestelling teruggestuurd wordt en geannuleerd. (geld niet voor speciaal bestelde artikelen deze kunnen namelijk niet zonder kosten worden geretourneerd) worden de verzendkosten niet geretourneerd aan de koper van de producten. 

7. Bestellingen worden onder rembours verzonden of bij vooruitbetaling.

8. In onze webshop wordt ook kleding verkocht, deze kan indien de maat niet juist is niet retour worden gestuurd zonder dat er kosten berekend worden i.v.m. speciaal voor u bestelde artikelen.

9. Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door De Fourniturenshop geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is De Fourniturenshop bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,00.

10. Alle artikelen blijven eigendom van De Fourniturenshop zolang 
het verschuldigde bedrag nog niet is voldaan.

11. Wij kunnen helaas niet instaan voor kleurafwijkingen van 
de door u bestelde artikelen.

12. U moet er rekening mee houden dat door de beeldkwaliteit en de instellingen van uw monitor niet exact de juiste kleur op uw monitor verschijnt.

13. Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

14. Afbeeldingen en foto's zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.